Sojusz Lewicy Demokratycznej

Grażyna Król

Urodzona 8 czerwca 1967.Wykształcenie policealne :chemiczne i administracyjno-księgowe. Od 2004 roku rencistka. Pozytywna optymistka o lewicowych poglądach. Odpoczywam w gronie rodzinnym u boku męża i syna,przy dobrej książce lub eksperymentując w kuchni. Zaangażowana w działalność społeczną od 2006 do 2009 była w Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oddział w Krośniewicach. Obecnie aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych, charytatywnych i w strukturach partyjnych SLD .

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z