Sojusz Lewicy Demokratycznej

Agnieszka Maria Milczarek

Urodzona 25.03.1973r. w Kutnie, wdowa, bezdzietna. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo -Pedagogicznej w Siedlcach, kierunek zootechnika, specjalizacja agrobiznes. Ukończyła podyplomowe Studia menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu "Przedsiębiorczość i rynek kapitałowy" oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu. Ukończyła również kursy z zakresu Europejski Rynek Pracy oraz Dobra administracja a społeczeństwo równych szans w Studium Prawa Europejskiego w Warszawie działające pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. 15 lat związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie. Pracowała na stanowiskach pośrednika pracy I stopnia oraz pełniła obowiązki Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Współautorka podręcznika dla pośredników pracy pt. "Dobre praktyki w pośrednictwie pracy - działania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzędy pracy" - wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy w Warszawie. Brała udział w realizacji różnych projektów socjalnych, wyróżniona przez Starostę Kutnowskiego Dorotę Dabrowską za projekt „Dni Integracji – Razem pokonamy wszystkie bariery”. Długoletnia działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kutnie m.in. pełniła funkcję skarbnika Koła.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z