Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

3XTAK DLA GODNEJ PRACY

dodano 2014-09-17 13:06 w kategorii: Akcje

Sojusz Lewicy Demokratycznej przeprowadził ogólnopolską akcje 3xTAK. Członkowie kutnowskiego SLD również brali czynny udział w tej akcji.

 

3xTAk Jest to obywatelska inicjatywa ustawodawcza TAK DLA GODNEJ PRACY. Projekty ustaw dotyczą:

 

  • ustalenia minimalnej stawki za godzinę pracy, bez względu na formę zatrudnienia, na poziomie co najmniej 10zł. Brutto,
  • podniesienia najniższych emerytur o 200zł.,
  • zrównania sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i na etacie w zakresie wysokości płacy minimalnej,
  • określenia mechanizmu corocznej waloryzacji stawki za godzinę pracy, opartego na rozwiązaniach zawartych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • ustanowienia miesięcznej płacy minimalnej na poziomie co najmniej 50% płacy średniej krajowej,
  • wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy, zarówno w wymiarze finansowym, jak i organizacyjnym.

 

W związku z tym po kraju jeździły specjalne busy reklamujące akcję, a członkowie SLD zbierali podpisy.

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Kutnie również brał czynny udział w tej akcji. Zbiórki podpisów od mieszkańców powiatu kutnowskiego trwały już od czerwca. W dniach 4-5 lipca członkowie sojuszu,  na czele z przewodniczącym powiatowym -  Bartoszem Wojciechem Serendą zbierali podpisy przy targowicy oraz w centrum miasta Kutna. 3xTAK DLA GODNEJ PRACY wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego regionu, którzy z chęcią przyłączają się do akcji składając swoje podpisy pod listami poparcia inicjatywy. Wszystkim wspierającym akcję dziękujemy!Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.